Affärssystem - En lönsam investering!

Microsoft Dynamics NAV Redovisning
 

Att byta affärssystem - 5 steg för en säkerare investering

Att byta eller uppgradera företagets affärssystem kan vara en skräckfylld och jobbig upplevelse, men med rätt råd och hjälp kan du vända detta till en av dina mest lönsamma affärer! Det hela handlar om att lägga upp en plan för upphandling och implementering. Självklart kommer du att behöva assistans under resans gång och det är här vi kommer in i bilden.

Läs igenom våra råd och lägg upp din egen plan för en säker och kostnadseffektiv upphandling av Ert affärssystem
 

1. Behovsanalysen, en grundförutsättning för att fatta rätt beslut

När du står inför processen att upphandla ett nytt och modernare affärssystem är det grundläggande att man tar fram en gedigen behovs­analys. Behovsanalysen skall kartlägga Er verksamhet och ta hänsyn till samtliga Era krav på affärssystemet. Detta gäller även de långsiktiga målen och kraven som finns, när det gäller processer, organisationen och tekniskt. Behovsanalysen upprättas lämpligast genom en grupp av nyckelanvändare inom organisationen tillsammans med en affärs-/organisationskonsult. Här är det viktigt att Ni avsätter både tid och pengar i er budget för att få fram ett bra beslutsunderlag.
 

2. Säkerställ att du väljer rätt leverantör och att Ni har skriftliga avtal

Utifrån ditt beslutsunderlag begär du in offerter och begär skriftliga avtal på att affärssystemet klarar att uppfylla de krav som du har satt upp utifrån behovsanalysen. Begär referenskunder från din leverantör och som du besöker för att skapa dig en klar bild över att du väljer rätt leverantör och att han klarar att leva upp till dina krav. Tänk på att Ni skall samarbeta i många år framåt. Ett affärsssytem lever i snitt 10 år inom organisationen.

Säkerställ att du har skriftliga och godkända avtal med leverantören som skall leverera Ert affärssystem.
 

3. Dokumentation, design och testning inför implementationen

Redan i upphandlingsskedet skall Ni säkerställa att Ni kommer att få den dokumentation på affärssystemet som kommer att behövas för att säkerställa drift och kommande utvecklingar/uppgraderingar. Utifrån dessa handlingar sätts affärssystemet upp och designas utifrån. Viktigt är att testa affärssystemet och utvecklade anpassningar utifrån den upprättade dokumentationen för att säkerställa att din leverantör har gjort ett fullgott arbete, vilket kommer att vara en bra garanti på en säker driftstagning av affärssystemet.
 

4. Utbilda Er för att få snabbare avkastning och lönsamhet

Och viktigast av allt är utbildningen, utan den kommer Ni inte att kunna använda eller få någon lönsamhet i investeringen. Varje medarbetare måste få en grundförståelse för hur affärssystemet fungerar samt en specialinriktad utbildning på sitt ansvarsområde/rollcenter.

De företag som avsätter medel redan i sin budget är de som blir mest nöjda med sin investering av affärssystem.
 

5. Förvalta och förädla ditt affärssystem

När väl systemet är i drift gäller det att förvalta och kontinuerligt förädla affärssystemet. Här skall du ställa krav på din leverantör att de kan ge dig den support, stöd och utbildning som Ni kommer att behöva för att systemet kontinuerligt skall vara i drift med full effektivitet. Här skall Ni ha upprättade och klara avtal på vad Ni betalar och vad Ni erhåller i avtalen.

Kontinuerlig förädling av affärssystemet är av yttersta vikt då Er verksamhet och marknad förändras med tiden. Här gäller det att planera in kontinuerliga möten där leverantören hämtar in önskemål och åtgärder som önskas av dina medarbetare. Optimalt är om man kan registrera dem direkt i affärssystemt och rent projektmässigt hantera dem inom affärssystemet.

De nöjdaste och effektivaste kunderna är de som kontinuerligt förädlar sitt affärssystem, här krävs både engagemang, tid och kapital.
 

Vi hjälper dig från start till mål!

Våra välutbildade affärskonsulter hjälper dig snabbt och kostnadseffektivt med upprättande av behovsanalysen oberoende av affärssystem. Vi kommer ut till dig och ditt företag och sätter oss snabbt in i din verksamhet. Vi arbetar utifrån en säkerställd metodik med färdigutvecklade dokument och checklistor. När väl behovsanalysen är klar kan vi bistå dig med kompetens, utbildning. projektledning eller andra konsulttjänster.

Har Ni redan ett Microsoft Dynamics NAV (Navision) och inte är nöjda med affärssystemet eller dess funktion så hjälper vi dig med en nulägesanalys för att Ni skall kunna fokusera på förbättringar och eventuell kompetenshöjning bland Er personal.

Vill du veta mera om affärssystemet Microsoft Dynamics NAV (Navision)? kontaktar du oss på 031-727 78 00 eller fyller i kontaktformuläret på hemsidan så kontaktar vi dig snarast möjligt.

Hjärtligt välkommen!

 
Demonstrationsfilmer
Klicka på ikonen till vänster för att komma till våra demofilmer
Broschyr i PDF-Format
Klicka på ikonen till vänster för att ladda ned vår broschyr
 
Partners till Update Affärssystem - Microsoft Dynamics NAV Navision Sana Sitedirect Parttrap
 
 
captcha

Update Affärssystem AB      |      Datavägen 12A      |      436 32  ASKIM      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01      |      www.affarssystem.se