Implementering av Microsoft Dynamics NAV i Er verksamhet

Våra affärskonsulter är experter på implementering av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV Navision!

Utifrån den gemensamt upprättade verksamhetsanalysen hjälper vi Er med att implementera Ert nya affärssystem, AddOns eller nya rutiner i företaget.

Vi använder oss av den välutvecklade metodiken "Sure Step".

Sure Step Metodik är en komplett metodik som har utvecklats för att vi som partner skall med säkerhet och utan överraskningar implementera Microsoft Dynamics NAV i Er verksamhet.

Sure Step tar oss säkert genom de olika faserna såsom Diagnostik, Analys, Design, Utveckling, Implementering och Driftsättning.

Den ger oss ett gemensamt ramverk och en uppsättning med verktyg, mallar och bästa praxis vilket borgar för en framgångsrik implementering!

Är Ni intresserad och vill veta mer om processen att implementera Microsoft Dynamics NAV i Er verksamhet? Kontakta oss direkt på 031-727 78 00 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till Er snarast möjligt.

Hjärtligt välkommen!

 

 

 
Partners till Update Affärssystem - Microsoft Dynamics NAV Navision Sana Sitedirect Parttrap
 
 
captcha

Update Affärssystem AB      |      Datavägen 12A      |      436 32  ASKIM      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01      |      www.affarssystem.se