SEPA slutdatum den 31 oktober 2016

SEPA slutdatum 31 oktober 2016

Från och med den 31 oktober 2016 gäller samma villkor över hela Europa och för deltagande länder i SEPA oavsett nationell valuta. Det innebär att samtliga kommersiella betalningar, gireringar och autogirobetalningar i euro ska anpassas enligt SEPA. Det är endast betalningar i euro som omfattas och inte betalningar i den nationella valutan. Eftersom Sverige inte har euro som valuta måste vi byta ut våra nationella betalningsprodukter i euro senast den 31 oktober 2016. SEPA handlar framförallt om kundernas rättigheter och bankernas skyldigheter som exempelvis krav att tydligt informera kunderna om priser och villkor för betalningarna.

 

Anpassningar i affärssystem behövs

De nya EU-reglerna innebär för dig som har ett Microsoft Dynamics NAV (Navision) affärssystem som hanterar eurobetalningar att det behöver anpassas till formatet ISO 20022 XML.

Behöver du hjälp? Vi på Update Affärssystem AB hjälper dig gärna med denna förändring.  

 

Vad är SEPA?

SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan euro. Det är ett initiativ från EU med målet att förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter att göra affärer och skicka betalningar inom EU och EES.

SEPA omfattar alla EU- och EES-länder samt Schweiz och Monaco. Trots att Schweiz och Monaco inte är medlemmar i vare sig EU eller EES omfattas de ändå av regelverken för SEPA-betalningar.

För att underlätta gränsöverskridande betalningar i euro har EU infört standardiserade bestämmelser med regler för vad som gäller för kontantlösa betalningar. Från början var dessa bestämmelser frivilliga för bankerna men den 31 oktober 2016 blir de obligatoriska.

Kontakta Per-Henrik Dahlberg eller Stefan Åström när du behöver hjälp med att anpassa SEPA mot ditt Microsoft Dynamics NAV affärssystem.

Hjärtligt välkommen!

 

 

 
» Tillbaka

Kontaktformulär:


captcha

 
Nyheter
 
2017-10-17
Microsoft Dynamics NAV - Installationsdata
Vertikal lösning för hantverkare och installationsföretag...
2017-09-04
Dokumenthantering för Microsoft Dynamics NAV
Update har byggt NAVdoc för dokumenthantering till Microsoft Dynamics NAV. Intresserad?, Läs mer...
2017-06-09
App4Sales integreras mot Microsoft Dynamics NAV
Update Affärssystem utvecklar en integration mellan affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och App4Sales...
2017-02-06
Tasklet Factory - Handdatorlösning
Vi levererar Tasklet Factory, en handdatorlösning för lager baserad på Microsoft Dynamics NAV. Läs mera om Tasklet Factory...
2016-09-01
Hav och Vatten - Spårbarhet
Update Affärssystem har utvecklat en vertikal lösning för kunder som vill hantera spårbarhet enligt Hav och Vattens direktiv...
2016-08-31
SEPA för äldre versioner av Navision
Har du en äldre version av Microsoft Dynamics NAV eller Navision och behöver SEPA-betalningar?, vi kan hjälpa dig...
2016-04-29
Licensguide för Microsoft Dynamics NAV 2016
Här finner du vår licensguide till affärssystemet Microsoft Dynamics NAV 2016
2016-03-31
2016-03-31
Zetadocs för Microsoft Dynamics NAV 2016
Idag släpptes version 8 av Zetadocs for NAV...
2016-02-22
Vi expanderar - 2 nya konsulter på ingång!
Med de nya konsulterna blir vi totalt 19 anställda inom koncernen...
 
 
Partners till Update Affärssystem - Microsoft Dynamics NAV Navision Sana Sitedirect Parttrap
 
 
captcha

Update Affärssystem AB      |      Datavägen 12A      |      436 32  ASKIM      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01      |      www.affarssystem.se