ExpandIT Client Control

EXPANDIT CLIENT CONTROL
ExpandIT Client Control är ett verktyg som övervakar om Microsoft Navision användare på företaget är aktiva eller ej. Genom att använda Client Control kan du automatiskt logga ut användare som har varit inaktiva under en tidsperiod som du själv bestämmer. Detta ökar säkerheten eftersom en inaktiv användare utan övervakning är en potentiell risk för oönskat intrång i ditt administrativa affärssystem. Vidare, genom att säkerställa att samtliga användare som är inloggade till Navision är aktiva användare, möjliggör du att fler personer (namngivna användare) kan utnyttja antalet samtidiga användarlicenser som ni har i ert Microsoft Navision system.  Client Control förenklar också systemunderhållet bl a genom att du kan logga ut användare vid ett speciellt klockslag m.m.
Client Control - Diagram
Användarexempel
  1. Alla användare loggas ut från  Microsoft Navision klockan 23.00 när IT-avdelningens säkerhetsövervakning avslutas.
  2. Alla användare som inte har varit aktiva de senaste 30 minuterna loggas ut från Microsoft Navision. Fem (5) extra namngivna användare har nu möjlighet att logga in i Microsoft Navision.
 Client Control fungerar också tillsammans med ExpandIT Client Manager som möjliggör centraliserade meddelanden och utloggningar av Microsoft Navision användare som använder Client Control.
 
Partners till Update Affärssystem - Microsoft Dynamics NAV Navision Sana Sitedirect Parttrap
 
 
captcha

Update Affärssystem AB      |      Datavägen 12A      |      436 32  ASKIM      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01      |      www.affarssystem.se