ExpandIT Launch Utility

   
Genom att automatisera rutiner genom Launch Utility kan Ni öka kvalitén samt spara tid och pengar på samma gång. Nyckelpersoner som vanligtvis inte är normala användare av Microsoft Navision kan på ett enkelt sätt få tag på viktig affärsinformation med några ”musklick”.   Med Launch Utility går det att schemalägga körningar så att den dagliga verksamheten störs så lite som möjligt.  Varje jobb som startas av Launch Utility, loggas för att kunna spåra eventuella problem med därtill automatisk meddelandehantering om något behövs åtgärdas.  Vidare har, Launch Utility, möjligheten att skicka en status rapport till systemadministratören via epostmeddelande eller SMS direkt efter genomförd uppgift. ExpandIT Launch Utility behåller samma säkerhetsnivå med Microsoft Navisions skyddade lösenord. 
 
Funktionalitet och fördelar sammanfattningsvis:
·  Automatiska och schemalagda jobb. ·  Intelligent hantering av felmeddelande. ·  Loggning av händelser. ·  Stöd för säkerhet. ·  Oberoende av språk  ·  Skyddade lösenord. ·  Stöder version 2.00 och senare. ·  Statusrapport via epostmeddelande  eller SMS. 
 
Användarexempel:
Finansiell information skrivs ut och distribueras automatiskt till ledningsgruppen före varje schemalagt ledningsmöte.  Plocklistor skapas och skrivs ut tidigt på morgonen till det första arbetsskiftet.   Rapporter för produktionsplaneringen startas så fort tex Backup Utility slutfört säkerhetskopieringen. Försäljningschefen får ett epost-meddelande med en rapport över “topp tio” av de bäst presterande säljarna.
 
Partners till Update Affärssystem - Microsoft Dynamics NAV Navision Sana Sitedirect Parttrap
 
 
captcha

Update Affärssystem AB      |      Datavägen 12A      |      436 32  ASKIM      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01      |      www.affarssystem.se