Våra tjänster inom Microsoft Dynamics NAV Navision

Vi breddar kontinuerligt vårt sortiment av tjänster för att tillgodose de önskemål som våra kunder har. Här nedan kan Ni läsa om våra tjänster som vi erbjuder.

Verksamhetsanalyser

En grundläggande verksamhetsanalys är väl investerade pengar och den borgar för ökad effektivitet och en säker implementering av systemet eller den nya funktionen i Ert företag.

Våra välutbildade konsulter har stor branscherfarenhet vilket underlättar arbetet med att förstå och sätta sig in i Ert företags olika affärsprocesser.

Syftet med verksamhetsanalysen är att ta fram en nulägesanalys av Er verksamhet.

Vi hjälper Er därefter med att se över Era nuvarande arbetsprocesser för att kunna arbeta fram ett beslutsunderlag som ligger till grund för att kunna effektivisera och uppnå Era fördefinierade mål.

Verksamhetsanalysen ligger till grund för oss i det framtida uppdraget att implementera det nya affärssystemet och/eller de nya rutinerna i Er verksamhet.

Design & Systemutveckling

I verksamhetsanalysen finner våra erfarna affärskonsulter snabbt de avvikelser som finns i Er verksamhet mot vad som erbjuds igenom standardfunktionaliteten i Microsoft Dynamics NAV.

För varje avvikelse upprättar vi en separat systemspecifikation som beskriver Ert önskemål om förbättring av systemet samt vad vi behöver anpassa i affärssystemet för att tillgodose Era krav på det nya systemet/rutinen.

När vi är överens och har signerat den upprättade systemspecifikationen så påbörjas arbetet med att utveckla den överenskomna produkten.

Vi lägger upp en tidsplan som passar Ert önskemål och startar igång projektet. Utifrån den upprättade systemspecifikationen designar, utvecklar, testar och levererar vi den färdiga lösningen.

Implementering

Utifrån den gemensamt upprättade verksamhetsanalysen hjälper vi Er med att implementera Ert nya affärssystem, AddOns eller nya rutiner i företaget.

Vi använder oss av den välutvecklade metodiken "Sure Step".

Sure Step Metodik är en komplett metodik som har utvecklats för att vi som partner skall med säkerhet och utan överraskningar implementera Microsoft Dynamics NAV i Er verksamhet.

Sure Step tar oss säkert genom de olika faserna såsom Diagnostik, Analys, Design, Utveckling, Implementering och Driftsättning.

Den ger oss ett gemensamt ramverk och en uppsättning med verktyg, mallar och bästa praxis vilket borgar för en framgångsrik implementering!

Uppgradering

När systemet är uppe och i drift tillhandahåller vi löpande support och uppgraderingstjänster vilket borgar för en trygg investering.

När det är dags för att uppgradera Ert system inleder vi projektet med en grundläggande analys, här kartlägger vi vad Ert befintliga system innehåller jämfört med den nya versionen av NAV. Här fattar vi beslut om vilka anpassningar som skall flyttas med och vilka vi skall sortera bort till förmån för den ständigt förbättrade standard funktionaliteten i NAV. Vi passar också på att utbilda Er på den nya produkten för att vi gemensamt snabbare och bättre skall ta oss genom processen.

Därefter uppgraderar vi kod och data samt testkör systemet innan vi levererar det för utvärdering till Er.

När Ni är nöjda med Er utvärdering uppgraderas systemet med Er senaste data och Ni är nu redo att driftsätta det nya systemet. Självklart är vi med Er under hela processen

 
Partners till Update Affärssystem - Microsoft Dynamics NAV Navision Sana Sitedirect Parttrap
 
 
captcha

Update Affärssystem AB      |      Datavägen 12A      |      436 32  ASKIM      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01      |      www.affarssystem.se