top of page

Optimera Ditt Företags Effektivitet: Microsoft Business Central

Busniess Central
MS-business-central-logo-500x240.max-500x240 (1).png

Vi har med våra över 30 års kunskaper inom Navision, Microsoft Dynamics NAV och Business Central utvecklat två modeller för att Ni snabbt och säkert skall komma igång med Ert nya affärssystem i Er verksamhet.

 Implementeringsmodeller för Business Central

Business Central -
Rapid Start

Med vår implementeringsmodell 'Rapid Start' tar du snabbt och enkelt steget in i världen av Microsoft Business Central med dess grundläggande standardfunktionalitet.

Vi erbjuder ett fast pris för din uppstart med Microsoft Business Central genom vår 'Rapid Start'-modell, vilket innebär att du kan undvika överraskningar längs vägen och ha full kontroll över dina kostnader.

Grunduppsättning

I vår grunduppsättning installerar vi Microsoft Business Central och aktiverar de användare som ni har angett.

 

Dessutom konfigurerar vi de grundläggande inställningarna som vi har kommit överens om tillsammans.

Assistans vid testkörning

I vår grunduppsättning installerar vi Microsoft Business Central och aktiverar de användare som ni har angett.

 

Dessutom konfigurerar vi de grundläggande inställningarna som vi har kommit överens om tillsammans.

Datamigrering

Under datamigreringen överför vi ert kund-, leverantörs- och artikelregister till Microsoft Business Central baserat på de register ni har tillhandahållit.

 

Om ni önskar migrera fler tabeller kan detta erbjudas mot en extra avgift

Driftsättning

Under driftstestningen finns vi till hands för att assistera med frågor och svar relaterade till Microsoft Business Central.

 

Eventuella konsultationer och anpassningar av systemet kan tillhandahållas mot en extra kostna

Utbildning

När Microsoft Business Central är grundinställt och era tabeller har migrerats, genomför vi en utbildning för er på systemet.

 

Syftet är att ni ska kunna genomföra driftstester inför driftsättningen och bli bekanta med de olika funktionerna i programmet

Support

Under driftstestningen finns vi till hands för att assistera med frågor och svar angående Microsoft Business Central.

 

Vid behov av ytterligare konsultationer eller systemutvecklingar kan dessa erbjudas mot en extra avgift

Business Central -
Sure Step

Vår implementeringsmodell 'Sure Step' är baserad på välgrundade och beprövade metoder för att implementera affärssystem i företag med mer omfattande krav på funktionalitet.

Vi tar hänsyn till dina specifika verksamhetskrav och önskemål och jämför dem noggrant med Microsoft Business Centrals funktionalitet för att säkerställa en skräddarsydd och effektiv lösning.

Förstudieanalys

Under förstudieanalysen genomför vi en kartläggning och dokumentation av ert företags arbetssätt och rutiner.

 

Vi jämför dessa med vad Business Central erbjuder i sin standardversion

Migrering av data

Nu är det dags för migrering av de tabeller och data som ni har angett under förstudieanalysen

 

Och som ni önskar överföra från ert tidigare affärssystem till Microsoft Business Central

Test av systemet

Under driftstestningen av Microsoft Business Central är vi tillgängliga för att assistera

 

För eventuella frågor och genomföra nödvändiga justeringar inför den slutgiltiga driftsättningen.

Avvikelser

Analysen dokumenteras eventuella avvikelser och därefter strävar våra konsulter efter att hitta den bästa lösningen för att tillgodose era behov.

Detta kan innebära att vi letar efter lämpliga tredjepartsprodukter eller genomför utveckling för att anpassa systemet efter era önskemål

AddOns & Utveckling

Baserat på er beställning installerar vi de tillägg som ni har önskat från förstudieanalysen.

 

Eventuella ytterligare önskemål behandlas genom intern systemutveckling vid uppdateringa

Driftsättning

Under driftsättningen kommer våra erfarna konsulter att vara på plats hos er för att bistå med frågor och svar angående Microsoft Business Central.

 

Detta är en avgörande del för en framgångsrik start av driften

Grunduppsättning

Utbildning

För att slutföra den slutgiltiga testningen av ert affärssystem behöver er personal ha full förståelse och kompetens.

 

Detta åstadkoms genom en omfattande utbildning

Support

Nu när affärssystemet är igång och fungerar bra, tar vår support över och finns till hands för att hjälpa er vid behov.

 

Ni har möjlighet att köpa support löpande eller genom att teckna ett supportavta

Under grundinställningen konfigurerar vi Business Central

 

Enligt den information som framkommit under den grundläggande förstudieanalysen som har genomförts

anledningar till att välja Busniess Central

kontakta oss för mer info

Ibland är det inte lätt att välja väg - Behöver du mera information eller assistans? - Vi hjälper gärna till!

Våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Ola Bellring 0733-439803

  • LinkedIn

Hitta oss på linkedin

bottom of page