top of page
kollegor
netronic

Planering

Update Affärssystem har ett partnerskap med den tyska leverantören Netronic, som har över 40 års erfarenhet av att utveckla programvara för visuell schemaläggning.

Netronic är specialiserade på att skapa Gantt-schema-modeller för mycket flexibla planeringssystem som är integrerade med Microsoft Dynamics NAV och 365 Business Central.

Deras system omfattar olika lösningar beroende på behov, inklusive Avancerad Produktionsplanering (VAPS), Produktionsplanering för mindre företag (VPS), Projektplanering och resurshantering (VJS). Dessa lösningar är utformade för att optimera planeringsprocessen och förbättra effektiviteten för företag inom olika branscher.

NETRONIC

VAPS - Visuell Avancerad Produktionsplanering för Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Optimera ditt produktionsflöde med visuell schemaläggning som ger:

  • Effektiv planering med specificerad kapacitet

  • Möjlighet att definiera alternativa maskintjänster

  • Planering med hänsyn till tillgängliga material

  • Utförande av produktionsorder med precision

  • Användarvänliga färgkoder för enkel översikt

  • Smidig hantering av schemat med dra och släpp-funktion.

 

Med VAPS får du kontroll över ditt produktionschema och kan optimera din produktionsprocess för ökad effektivitet och resultat.

VPS - Visual Production Scheduler för Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Ge små tillverkningsföretag möjlighet att:

  • Få överblick över produktionsprocessen

  • Hantera och hålla leveranstider med en visuell produktionsschemaläggare.

 

Med VPS får du enkelhet och effektivitet för att optimera din tillverkningsprocess och säkerställa snabba och korrekta leveranser.

VJS - Visual Jobs Scheduler för Dynamics 365 Business Central.

Visualisera projekt, projektuppgifter, projektplaneringsrader och resurser.

Använd intuitiv "dra & släpp" funktionalitet för smidig projektplanering.

bottom of page